Vải địa kỹ thuật dệt (PP woven Geo-Textile)

Vải địa kỹ thuật dệt (PP): gồm những sợi dọc và sợi ngang dệt lại giống như vải may mặc. Biến dạng của nhóm vải dệt thường được thí nghiệm...
Xem thêm
has been added to your cart.
Checkout