THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Nhà máy sản xuất bao jumbo,vải địa kỹ thuật chúng tôi còn trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng như: Máy test hệ số an toàn bao jumbo, cân định lượng, máy test UV, Máy cân lực đứt sợi…Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ nhất trong quá trình sản xuất, tạo ra những mẫu bao jumbo và vải địa kỹ thuật, chất lượng an toàn nhất cho Khách Hàng chứa đựng sản phẩm.