Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Võ Trọng Nghĩa – Giám đốc sản xuất

SĐT: 0978 446 680

Email: nghia@easternpoly.com

Ngô Vũ Anh – Nhân viên kinh doanh

SĐT: 0392 575 027

Email: vuanhsales@easternpoly.com

Hồ Thị Diễm Thúy – Nhân viên kinh doanh

SĐT: 0932 177 608

Email: diemthuysales@easternpoly.com

Gửi yêu cầu