Vải địa kỹ thuật dệt (PP woven Geo-Textile)

Vải địa kỹ thuật dệt (PP): gồm những sợi dọc và sợi ngang dệt lại giống như vải may mặc. Biến dạng của nhóm vải dệt thường được thí nghiệm theo 2 hướng chính: hướng dọc máy, (MD);  hướng ngang máy, (CD) Với đặc tính cường lực chịu kéo và...

Read more...